• LOGIN
    • Niciun produs în coș

Istoria ScripTehinfo

Istoric

Şcoala de studiere a computerului a fost concepută în februarie 2003 de către Vasile Filat, directorul Asociaţiei “Învăţătură din Cuvânt-Precept Ministries pentru Moldova” cu scopul ca să fie transmise valorile Cuvântului lui Dumnezeu prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi ca să fie echipaţi toţi cei care slujesc în lucrarea de răspândire a Evangheliei.

Iniţial, echipa de lucru a şcolii a fost formată din 3 persoane: Artur Boicu, Eduard Rudoi şi Nicolae Ţoncu. S-a început o lucrare frumoasă, care acum ia o amploare atât în Moldova, cât şi în alte ţări.

În continuare aş vrea să vă prezint pe scurt, ce a lăsat în urma ei şcoala de computere ScripTehInfo, începând cu anul 2003 şi până acum.

Începutul

Primele gânduri de a începe o astfel de şcoală, dnul Vasile Filat le-a avut încă în anul 2002, pentru că a văzut că domeniul computerelor este invadat de tot felul de lucruri, care distrug moralitatea oamenilor, în deosebi a tinerilor, şi pentru că a fost învăţat şi încurajat de către Mia şi Costel Oglice, Directorii Asociaţiei Precept Ministries pentru România, să folosească orice domeniu pentru a învăţa pe oameni din Cuvânt.

Apoi, în februarie 2003, pe când ne aflam la centrul de studii Biblice din zona lacului Surduc, România, dnul Vasile ne-a prezentat mie şi lui Eduard Rudoi şi Nicolae Ţoncu conceptul şi ce vrem să realizăm prin aceasta. Tot atunci a fost prezentată structura viitorului program Scripta şi au fost distribuite responsabilităţile la fiecare membru al echipei nou-formate.

După aceea, dnul Vasile ne-a‎ prezentat ideea de a alcătui manuale pentru fiecare program din pachetul Microsoft Office pe baza textelor biblice. Între timp, dnul Vasile a predat 2 seminare de studiere a computerului pentru cei care aveau atunci computere mobile. Primul a fost cursul PowerPoint, care a avut ca scop echiparea slujitorilor bisericilor pentru folosirea acestui program în lucrarea Evangheliei.

2004

În februarie 2004 am reuşit să predăm primul seminar de studiere a programului Word, la Teleneşti, la clasa de computere a Fundaţiei Dorcas, pe care ne-a oferit-o cu multă amabilitate dnul Ion Miron, preşedintele Fundaţiei.

La acest seminar au participat 12 tineri din Chişinău şi 5 slujitori din bisericile din raionul Teleneşti, care au învăţat cum se foloseşte repede şi eficient programul Word şi au învăţat să tasteze repede cu toate degetele. S-a studiat şi Biblia după manualul de studiu biblic inductiv “Dumnezeule, exişti?

După seminar, 3 dintre studenţi s-au implicat în echipa şcolii ScripTehInfo. Aceştia au fost Andrei Harabadji, Alexandru Zdragat şi Valentina Caproş.

 

După acest seminar am elaborat programul Scripta şi prima versiune a acestuia a fost programată de către Costel Pascal, programist începător, fiind în elev în clasa 11-a, dar care a reuşit să adune într-un program tot materialul pe care l-am alcătuit pentru fiecare lecţie din Scripta. Prima versiune a programului a fost gata în noiembrie 2004.

2005

În februarie 2005 a fost predat primul seminar pentru pregătirea echipei de lucru pentru clasa de computere, unde s-a studiat cursul Word şi Scripta. La acel seminar au participat 6 persoane, care apoi s-au implicat în procesul de predare la clasa de computere.

Pe data de 4 aprilie a fost deschisă oficial clasa de computere, în incinta Bisericii Sfânta Treime. Realizarea proiectului clasei de computere a fost posibilă cu spirijinul dlui Anatol Malancea, Responsabilul pe Departamentul Misiune al Bisericii Sfânta Treime.

Deschiderea clasei de computere a fost un eveniment foarte important atât pentru Biserica Sfânta Treime, cât şi pentru toţi cei ce au aflat despre deschiderea clasei şi au profitat de cursurile care s-au predat.

În 2005 s-au elaborat cursurile TheBat şi PowerPoint, pe care dnul Vasile Filat le-a predat în incinta Bisericii Sfânta Treime şi de care au profitat slujitorii bisericilor.

În vara anului 2005 pentru prima oară a am predat lecţii de Word şi Scripta cu computere mobile. Aceasta a fost la tabăra de studiere a limbii engleze English for a New Life din localitatea Bălăsineşti. La acel seminar au participat 8 persoane din satul Bălăsineşti, precum şi 2 profesoare din şcolile publice din raionul Edineţ.

În octombrie 2005 a fost predat pentru prima oară seminar de Word şi Scripta pentru profesorii din şcolile publice, la seminarul organizat de către Asociaţia Engleza pentru o Viaţă Nouă. Acolo m-am bucurat mult să fiu ajutat de către fiul meu cel mai mare, Victoraş.

În toamna aceluiaşi an Alexei Samarschi, membrul echipei noastre, a predat lecţii de computer pentru copiii din orfelinatul din Cupcini. Copiii nu au mai avut parte de lecţii de computere în care să înveţe ceva folositor pentru ei. Atunci ei au învăţat să tasteze şi să deseneze în programul Paint.

2006

În ianuarie 2006 membrii echipei şcolii ScripTehInfo au participat la seminarul de pregătire a liderilor de studiu biblic la Camenca, unde au alcătuit cursul Alcătuirea Tezei în programul Word, bazată pe studiu subiectului “Cum să devii cetăţean al Împărăţiei Cerurilor?”

Lucrarea şcolii noastre a început să se răspândească şi în alte ţări. Astfel, dnul Vasile, fiind într-o călătorie misionară în Egipt, a predat pentru prima oară un seminar de pregătire a liderilor de biserici şi a predat cursul PowerPoint.

Pe data de 8 martie 2006 m-am bucurat de posibilitatea pe am avut-o să predau lecţii de computere în şcoala publică din Băcioi, suburbie a capitalei. Acolo am predat lecţii de computer la 21 elevi, care au continuat să înveţe până în ziua de azi multe cursuri, pe care am reuşit să le predau până acum acolo. Cu ajutorul lecţiilor de computere am reuşit să-i învăţ din Cuvânt pe elevii mei şi acum 6 din ei s-au pocăit şi sunt gata să slujească Domnului prin această lucrare.

Tot în 2006 au fost elaborate cursurile Photoshop, Excel, Access, Picassa, Paint şi pe care dnul Vasile le-a predat la clasa de computere pentru prima oară, după care membrii echipei au început să le predea unul după altul la alţii.

În luna mai 2006, Lenuţa Blendarencu a predat lecţii de computere în satul Lăpuşna, unde au învăţat adolescenţi şi tineri, care nu au avut niciodată posibilitatea măcar să pună mâna pe un computer.

În vara anului 2006, în cadrul unui proiect al Asociaţia Engleza pentru o Viaţă Nouă, au fost invitaţi 30 profesori din şcolile publice să participe la tabăra de engleză. Toţi profesorii au fost întrebaţi ce vor să studieze, engleza şi computerul, şi majoritatea au ales să studieze computerul. Aceasta se datorează faptului că profesorilor li se cere să-şi facă planificările la computer, dar nimeni aproape nu ştie cum s-o facă şi nimeni nu-i învaţă să facă asta. Acolo am studiat Word şi Scripta.

După tabăra de engleză, am fost invitaţi să predăm la o tabără de copii, organizată în satul Hârtopul Mare, raionul Criuleni şi acolo am fost o încurajare pentru misionarul de acolo, dnul Dumitru Roşulschi. Au participat 30 de copii, cărora le-au predat Valentina Caproş, Maxim Ciloci şi Dina Ciloci.

La tabăra de engleză a participat şi Svetlana Mashanova din Buriatiya, Federaţia Rusă, care este profesoară de informatică şi a venit la tabăra de engleză ca să preia metoda noastră, pentru a duce Cuvântul lui Dumnezeu în şcoala în care predă.

În august 2006 dnul Vasile a predat lecţii de computere pentru liderii de biserici din Iran, şi care a fost o deschidere mare pentru metoda noastră în ţările arabe.

În timp ce predam la tabăra de engleză am fost invitat de către directoarea şcolii din satul Ciobruciu să predau la ei seminar pentru profesorii din şcoală şi pentru cei mai buni elevi ai şcolii. Astfel, în august, am predat la 42 persoane Word şi Scripta. Am fost mirat de numărul de doritori care au venit la început, au fost 66 doritori, dintre care am putut să iau la curs doar 42, pentru că aveam atunci doar 13 computere.

La iniţiativa dnului Vasile, în septembrie, Ina Harabadji a început să predea la un grup de copii cursuri de programare în LOGO şi apoi HTML. Scopul acestui grup de programişti mici este să creştem programişti buni, care să alcătuiască programe bune prin care oamenii să poată să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu tot mai mult.

Apoi, decembrie 2006 a fost perioada în care a fost conectat Internet-ul la clasa de computere şi începând cu atunci am putut să predăm cursurile Email Eficient şi Căutare Eficientă în Internet, alcătuite de dnul Vasile.

La sfârşitul anului 2006, dnul Vasile a predat un seminar pentru liderii de Biserici din Iraq. Lucrarea de computere este o unealtă foarte eficientă pentru a ajunge la inimile oamenilor plini de suferinţă şi ură din această ţară arabă.

2007

Anul 2007 a fost urmat de o serie de cursuri de computere în localităţile Lăpuşna şi Rumeantsevo, la care au predat Lenuţa Blendarencu şi Slavic Crâlov.

Rumeantsevo este un sat mic şi în şcoala din sat învaţă doar 65 elevi. Toţi au avut posibilitatea să înveţe programul Scripta şi Paint şi ne aşteaptă şi până în ziua de azi cu mare nerăbdare.

Tot în 2007 dnul Vasile pentru prima oară ne-a învăţat să lucrăm cu limbajele HTML şi CSS şi astfel am început să creăm site-ul şcolii Scriptehinfo, şi să predăm acelaşi curs de o zi la alţi oameni, îndeosebi tineri.

În martie 2007 dnul Vasile a predat 2 seminare pentru 57 slujitori din Bisericile din oraşele NovoKuznetsk şi Sankt Petersburg.

La prima tabără de engleză, în perioada 2-11 iulie, am învăţat împreună cu toată echipa programul GIMP, pentru prima oară şi am studiat cursul Levitic, care a fost o mare încurajare pentru noi, pentru a trăi viaţa în sfinţenie.

La a doua tabără, unde au participat 130 profesori, am avut cei mai mulţi studenţi în acelaşi timp, pe care i-am avut vreodată. Au studiat Word şi Scripta 90 de profesori şi ne-au invitat să le predăm lecţii de computere în şcolile lor.

În perioada 3-4 septembrie 2007, am avut primul seminar de pregătire a instructorilor şcolii “ScripTehInfo”, în afara oraşului Chişinău, în satul Ciobruciu, raionul Ştefan Vodă. Acolo am evaluat şi planificat activităţile noastre şi am învăţat cum să lucrăm cu platforma WordPress, aşa ca să putem să creăm blog-uri personale. Dar, cel mai important este că am învăţat care trebuie să fie atitudinea noastră faţă de bunurile noastre materiale, precum şi faţă de celelalte lucruri şi abilităţi pe care le posedăm. Au participat 12 persoane, dintre care 3 persoane de la Taraclia, din echipa şcolii “ScripTehInfo” din acel oraş. Cu toţii am rămas adânc motivaţi din exemplul domnului Vasile Filat, care totdeauna ne învaţă cu toată pasiunea.

Imediat după acel seminar, fiecare instructor cu drept de predare am început să ducem la îndeplinire cursurile, pe care le-am planificat în timpul seminarului, iar la sesiunea Institutului de Studii Biblice Inductive, toţi studenţii au putut profita de lecţiile de computer, predate de către domnul Vasile Filat.

După cum aţi observat, timp de 4 ani de activitate şcoala de computere ScripTehInfo a realizat, cu ajutorul lui Dumnezeu, foarte multe lucruri spre slava Lui.

În tot timpul activităţii şcolii, au învăţat 2500 de persoane cursurile noastre, bazate pe studierea programelor de computer împreună cu textul biblic, metodă unică şi foarte eficientă. Circa 1400 de studenţi s-au implicat în grupe de studiu biblic şi aceasta ne bucură foarte mult.

Vă invităm la şcoala noastră, pentru că aici veţi putea învăţa computerul repede, eficient şi veţi cunoaşte adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, care ne poate face liberi.

Cu multă stimă,

Artur Boicu

instructor, Şcoala de computere “ScripTehInfo”

0 responses on "Istoria ScripTehinfo"

Leave a Message

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

All rights reserved ©  Scriptehinfo,  2004-2017

Setup Menus in Admin Panel

X